ඩෑන් පියසාද්ගේ නිවසට ප්‍ර@හාරයක් එල්ලවී තිබේ.

කොළොන්නාව මීතොටමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසට සුළු හානි සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්