කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ නව කුලී රථ ගාස්තු දැවැන්ත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙන පුවතක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතී.

එහි සදහන් අන්දමට කටුනායක සිට යාපනය දක්වා කුලී රථයක මිල රුපියල් 73,000 කට ආසන්න අගයක් වන බව සදහන් වේ.

එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට අසල්වැසි ඉන්දියාවට ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක සාමාන්‍ය මිලද රුපියල් 70,000 ක් පමණ වන අතර කටුනායක සිට යාපනය බලා යෑමට වඩා ගුවනින් ඉන්දියාවට යෑමට ගතවන්නේ ඊට වඩා අඩු මුදලක් බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්