පසුගිය ජූලි 9 වෙනිදා පැවති විරෝධතාවය අතරතුර හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල කොඩිය රැගෙන ගොස් ඇඳ ඇතිරිල්ලක් ලෙස භාවිතා කළ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම පුද්ගලයා පොලිසිය වෙත පැමිණ භාර වීමෙන් අනතුරුව ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් පොලිසිය විසින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, ආරක්ෂිත කැමරා පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූ බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්