හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදි නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.

කතානායකවරයා විසින් එය නිවේදනය කරනු ලැබුවේය.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්