පෙර පාසලේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා සමස්ත ක‍්‍රියාදාමයම ආවරණය කෙරෙන සැලැස්මක් සකස් කර ක‍්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ ප‍්‍රමුඛ අරමුණ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඒ, අනාගත පරපුර අධ්‍යාපනය තුළ අතරමං නොවනු පිණිසයි. ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය සහ ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපනය දරුවාගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අවධිය ලෙස සලකා විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි.

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා එම අදහස් පළ කළා.

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ මෙතෙක් නිසි අවධානයක් හෝ නියාමනයක් හෝ නොතිබූ බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පවසා ඇත්තේ.

එබැවින් ළමා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ සහය ගෙන විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බවද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්