චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 3ක් ප්‍රධානයක් ලෙස ලබාදෙන බවට මෙරට චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් ක‍රයි.

Sinopharm යන එන්නත එලෙස චීනයෙන් ලබාදීමට නියමිතව ඇති අතර පෙබරවාරි මස මැද භාගය වනවිට එම එන්නත් මාත්‍රා ශ්‍රී ලංකා රජයට භාරදීමට හැකිවනු ඇති බව චීන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්