ගෝඨාගෝගම ‌ සිනමා ශාලාව නැවත විවෘත වෙයි

ගෝඨාගෝගම සිනමා ශාලාව අද (13) පස්වරුවේ අරගල භූමියේදී විවෘත කර තිබෙනවා. මෙම සිනමා ශාලාව සියලු සිනමා ප්‍රදර්ශන අංගෝපාංගයන් ගෙන් සමන්විත පරිපූර්ණ සිනමා ශාලාවක් වන අතර එකවර 100 කට පමණ මෙහි පහසුවෙන් චිත්‍රපට නැරඹිමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ තුළින් අරගලයට සමගාමීව සිනමා උළෙල, අරගලය ආශ්‍රිත සිනමා වාර්තා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශන, සිනමා සංවාද සහ වැඩමුළු ඇතුලු සංස්කෘතික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නියමිතයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්