ගෑස් මිල ඉහළට – මිලදි ගැනීමේදි විදුලි බිල අනිවාර්‍යයයි

ගෑස් කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 50 කින් ඉහළ දමන බවට ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් නිවේදනය කර ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් 4860 කට පැවති කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක සිලින්ඩරයක අවම ගෑස් මිල නව මිල 4910 ක් වේ.

අද (12) හා හෙට (12) දිනයන් තුළ කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශ වලට ගෑස් බෙදා හැරීම සිදු කරන අතර, එළඹෙන 13 වනදා සිට අනෙකුත් ප්‍රදේශ වලට ගෑස් බෙදාහැරීම ආරම්භ කරන බවද ලිට්‍රෝ සමාගම දක්වා ඇත.

තවද අනවශ්‍ය ගෑස් තොග රැස් කර ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා පාරිභෝගිකයන් හට ගෑස් මිලදි ගැනීමේදි මැයි මස විදුලි බිල්පත ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු වනු ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ ප්‍රදේශ අනුව ගෑස් මිල වෙනස් වන ආකාරයයි.

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්