දැනට පවතින ගෑස් හිගය මේ මස අවසන් වනවිට සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති සදහන් කරයි.

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් මාධ්‍ය වෙත සඳහන් කළේ ජූලි 31 වනදා වනවිට ගෑස් මෙට්ට්‍රික් ටොන් 33,000 ක් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

ඒ අනුව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට මෙන්ම ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර ද අඛණ්ඩව නිකුත් කළ හැකි වනු ඇති බවත් ගෑස් නෞකා සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයෙන් සියයට 25 ක් පමණ මේනවිටත් ගෙවා අවසන් කර ඇති බවත් ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා සඳහන් ක‍රයි.

තවද ගැටළුවකින් තොරව ගෑස් තොග ආනයනය කිරීමට හැකියාව පවතින බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්