ගෑස් ගන්න මේ තැන්වලට එන්න

ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් අද (12) කොළඹ හා තදාසන්න පෙදෙස් අවට ගෑස් බෙදාහරින ස්ථාන පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ එම ලැයිස්තුවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්