යමෙක් හුස්ම ගන්නා විට ඉන් පිටවන ඉතා කුඩා බිඳිති වාතයේ රැඳී තිබී පසුව ඒ හරහා ද කොරෝනා වෛරසය පැතිර යාහැකි බව එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයේ වෙබ්අඩවියේ සඳහන් ව ඇති මාර්ගෝපදේශ වල දැක්වේ.  

මින් පෙර, එම වෙබ් පිටුවේ සඳහන් වූයේ, කොරෝනා වෛරසය ඉතා සමීප සම්බන්දතා ඇති පුද්ගලයින් අතර පැතිරෙන බවය.  

එයින් වැළකී සිටීමට අඩි 6ක් පමණ දුරස්ථභාවයක් තබාගන්නැයි ඉන් උපදෙස් දී තිබිණි.

විශේෂයෙන්ම, ආසාදිතයෙක් කහින විට, කතාකරන විට හෝ කිවිසුම් පිටකරන විට විසිවන බිඳිති ඔස්සේ කොවිඩ් -19 පැතිරෙන බව කියවිණි.

නමුත් දැන් එහි සටහන් ව ඇත්තේ, “හමුවී ඇති සාක්ෂි අනුව පෙනීයන්නේ බිඳිති සහ අංශු අප අවට වාතයේ රැඳී තිබී ස්වසන මාර්ගය හරහා අන් අයට ආසාදනය විය හැකිය,” යනුවෙනි.

විශේෂයෙන් ගායනා පුහුණුව, ආපනශාලා තුළ ගැවසීම හෝ කායවර්ධන පුහුණුව මගින් අඩි 6 සීමාවද ඉක්මවා අන් අයට වෛරසය බෝවිය හැකි බව එහි දැක්වේ.

විශේෂයෙන්, අඩු වාතාශ්‍රයක් ඇති ගෘහස්ථ පරිසර හරහා එය පැතිරීම ඉහළ යන බව ද සඳහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්