තද සුළං  හා මුහුද රළු වීම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවමින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රතු නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත.

 

අද (2) උදෑසන දහයේ සිට හෙට දක්වා වලංගු වන එම නිවේදනය අනුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටින්නේ නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය සක්‍රිය වීම තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වන බවයි.

 

ඒ අනුව පුත්තලම සිට කොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 සිට 70 දක්වා වැඩි වන බව ද මුහුදු ප්‍රදේශය ඉතා රළු වන බවද කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කොට ඇත.

 

එමෙන්ම පුත්තලම සිට මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 50 සිට 60 දක්වා වැඩි වන අතර මුහුදු ප්‍රදේශය විටින් විට රළු වන බවද සඳහන් කොට තිබේ. 

 

තවද එම රතු නිවේදනය මගින් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කොට සිටින්නේ පුත්තලම සිට කොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ උස මීටර 3 සිට 3.5 ත් අතර ඉහළ යා හැකි බැවින් පුත්තලම සිට කොළඹ ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල නැවත දැනුම් දෙන තුරු ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙසයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්