22 වන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මීටර් 400 ධාවන ඉසව්වේ මූලික වටය සඳහා තරග වැදුණු කාලිංග කුමාරගේ අවසාන පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට අද සමත් වී ඇත.

ඒ මීටර් 400 ට තත්පර 46.53 ක දක්ෂතාවක් පෙන්නුම් කරමිනුයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්