කාති උසාවියෙන් තමාට අසාධාරණයක් සිදුවූ බව පවසමින් එම්. ඩි. ශිෆානි නැමති කාන්තාවක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඇය සිය තෙවන දරුවා ද සමඟ පැමිණ, එම පැමිණිල්ල අද (21) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළාය.

එම කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඇයව හැරගොස් තිබේ. නමුත් නඩත්තු මුදල් තවමත් තමාට ලැබී නොමැති බව එම කාන්තාව පවසයි.

කාති උසාවිය විසින් එම කාන්තාවට සහ දරුවන්ට රුපියල් 20,000ක නඩත්තු මුදල් දිය යුතු බවට නියෝග කර තිබුණද එය 2009 වසරේ සිට නොලැබී ඇති බව ඇය සඳහන් කළාය.

එලෙස නඩත්තු මුදල් ලබා නොදෙන්නේ නම් සාමාන්‍ය නීතියට අනුව නඩුවක් ගොනු කිරීම කළ හැකිය.

නමුත් ඒ සඳහා කාති උසාවියේ කාතිවරුන් විසින් ලියවිල්ක් නිකුත් කළ යුතුය. එය ද තවමත් ලැබී නොමැති බව පැමිණිල්ල ඉදිරිපත්කළ කාන්තාව පැවසුවාය.

සාමන්‍ය නීතිය යටතේ නඩුවක් ගොනු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලියවිල්ල කාතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ දී කාතිවරුන් විසින් ලිංගික අල්ලස් පවා ඇයගෙන් ඉල්ලා සිටි බව එම කාන්තාව කීවාය.

“එකම රටක් එකම නීතියක් යටතේ, ලංකාවට කාති උසාවිය නම් එපා“ යනුවෙන් එම්. ඩි ශිෆානි පැවසුවාය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්