ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරියක් පහරදුන් බවට පවසමින් කන්දකැටිය පොලීසිය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්කර ඇත.

පහරකෑමට ලක්වීමෙන් තුවාල ලබා ඇති කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කමල් රාජපක්ෂ මහතා අද දහවල් කන්දකැටිය රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීම පැවැත්වූ අවස්ථාවේදී සභාපතිවරයා සහ අදාළ මන්ත්‍රීවරිය අතර බහින්බස්වීමක් සිදුවී ඇති අතර පසුව සභා ගර්භයෙන් පිටතට පැමිණ සිටියදී මෙම පහරදීම සිදුවී ඇත.

ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරියකට අදාළ පහරදීම සිදුකළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කන්දකැටිය පොලීසිය විමර්ශන සිදුකරගෙන යනු ලබයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්