ඉදිරි වසර තුන තුළ මෙරට ඖෂධ අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 50ක් දේශියව නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙරට ඖෂධ අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 85ක් ආනයනය කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 130ක් වාර්ෂිකව වැය වන බවය.

එහෙත් මෙරට ඖෂධ අවශ්‍යතාව දේශීයව සපුරා ගැනීමෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 60ක් රටට ඉතිරි කරගත හැකි බව ජනාධිපතිවරයා එහිදි පෙන්වා දී තිබේ.

ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයේ
ඊයේ (10) පැවති සාකච්ඡාවක දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

ඖෂධ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි ප්‍රමාදය මඟහැරීමට අවශ්‍ය නෛතික සංශෝධන කඩිනමින් හඳුන්වාදීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපතිවරයා එහිදි අවධාරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තුළ දේශීය ඖෂධ ලියාපදිංචිය ඇතුළු ගැටලු නිරාකරණය සඳහා
වෙනමම ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කෙරුණු බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ආසියානු කලාපය තුළ ඖෂධ ආනයනය වැඩි වශයෙන් කරනු ලබන රට ශ්‍රී ලංකාව වන අතර
එම තත්ත්වය වහා වෙනස් කළ යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර තිබේ.

ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ආයෝජනයට එක්වන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඖෂධ නිෂ්පාදන ආනයන සමාගම් වෙත එහිදි විවෘත ආරාධනයක්ද සිදුකළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්