මින් ඉදිරියට ඊශ්‍රායලයට ශ්‍රමිකයින් යැවීම සිදු කරන්නේ රජයෙන් පමණක් බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ඊශ්‍රායල රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය ඇති කරගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගිවිසුමකට අනුව මෙය සිදුකරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඊශ්‍රායලයේ ගෘහස්ථ සාස්තු සේවා සහ කෘෂිකර්ම අංශයේ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පසුගිය කාලයේ පෞද්ගලික අංශය මගින් යවනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකිකයන් ගෙන් මෙරට රැකියා ඒජන්සිකරුවන් විශාල මුදලක් අයකිරීම පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී තිබුණි.

ඒ හේතුව මත ඊශ්‍රායල රජය මෙරට රැකියා ඒජන්සිකරුවන් මඟින් එරටට ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ගැනීම අත්හිටුවා ඇත.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ, එම ගිවිසුම නිසා මින් ඉදිරියට කිසිදු පෞද්ගලික ආයතනයකට ඊශ්‍රායලයට ශ්‍රී ලංකීක ශ්‍රමිකයින් යැවීමට අවස්ථාවක් හිමි නොවන බවය.

එම නිසා ඊශ්‍රාලයලයට ශ්‍රී ලාංකීක ශ්‍රමිකයන් යැවීම පිළිබඳව සමහරු සිදුකරන ප්‍රචාරයන්ට නොරැවටෙන ලෙස ඔහු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්