ඉන්ධන මිල දී ගැනීම, බෙදා හැරීම සහ ඉන්ධන බෙදාහැරීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ක්ෂේත්‍ර කවරේද යන්න පැහැදිලි කෙරෙන වාර්තාවක් ලබන 12 වන දාට පෙර අධිකරණයේ ගොනු කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නීතිපතිවරයා වෙත නියම කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් අද කැඳවීමෙන් අනතුරුව විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙම නියෝගය කරනු ලැබ තිබේ.

මේ පෙත්සම කඳවනු ලැබුවේ, විජිත් මලල්ගොඩ, මහින්ද සමයවර්ධන සහ අර්ජුන ඔබේසේකර යන ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේදීයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්