ඉදිරියේදි ලයිට් බිලට වෙන්න යන දේ

විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් මුද්‍රත බිල්පත් වෙනුවට නව ක්‍රමවේද තුනක් යටතේ බිල්පත් නිකුත් කරන බවට දන්වා ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදි විදුලි පාරිභෝගිකයන් හට බිල්පත් නිකුත් කරනු ලබනුයේ ,

  • තාප කඩදාසි භවිතා කරමින්
  • කෙටි පණිවිඩ මගින්
  • CEBcare ජංගම දුරකථන යෙදුම මගින්

යන ක්‍රමවේද තුන හරහා වේ.

ආයතනික කටයුතු පරිඝණක ගත කිරීම හා වඩාත් කාර්යක්ෂම පාරිභෝගික සේවාවක් ලබා දීම සඳහා මෙම වැඩපිළිවල හඳුන්වා දුන් බව කියා සිටින විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදිරියේදි විද්‍යුත් තැපෑල හරහාද බිල්පත නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද සඳහන් කර සිටියි.

එමෙන්ම පවතින කඩදාසි හිඟය හේතුවෙන් පෙර සිදු කලාක් මෙන් මුද්‍රිත බිල්පත් ලබා දීමට නොහැකි බවද දන්වා සිටින විදුලි බල මණ්ඩලය තව දුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ, නව ක්‍රමවේද මගින් කඩදාසි වෙනුවෙන් වසරකට වැයවෙන  රුපියල් බිලියනයකට අධික මුදලද ඉතිරි කර ගත හැකි බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්