මේ ආණ්ඩුව තුළ දූෂණ,වංචා හෝ යම් අකටයුත්තක් සිදුවන්නේ නම් මුලින්ම ඊට එරෙහි වන්නේ තමන් යැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සඳහන් කරයි.

වත්මන් ආණ්ඩුව තුළ එවැනි අකටයුතුකම් සඳහා කිසිදු ඉඩක් නොමැති බවත් එවැන්නක් පවතින්නේ නම් ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලෙස කිවුල්ළද බෝලපේ විහාරස්ථානයේදී පැවැති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පෙරමුණු හේවාහනු හේවාහැට ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්