විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේසදාස මහතාට ගාලු මුවදොර අරගල භූමියේ මේ වනවිට ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය ගැන සොයාබැලීමට පැමිණි අවස්තාවේ ප්‍ර@ හාරයක් එල්ලකර තිබේ.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රැඳී සිටි රථ පෙළට ප්‍ර#හාරය එල්ලවීමෙන් පසු ඔහු රථයෙන් පිටතට පැමිණ ගමන් කිරීමේදී ද ප්‍ර^හාරයක් එල්ලවී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්