ගාලු මුවදොර අරගලකරුවන් හා විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක නියෝජිතයන් පිරිසක් එක්ව ඊයේ (6) දිනයේදි “අරගලය දිනවන සම්මුතිය” නමින් සමුළුවක් සංවිධානය කොට, පොදු සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීම සඳහා එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත.

මෙහිදි අරගලකරුවන්ගේ පාර්ශවය විසින් කරුණු 4 කින් යුක්ත සම්මුතියක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා එම එම සමුළුවට සහභාගි වූ සියළුම දේශපාලන පක්ෂවල එකඟතාවය ලැබී තිබේ.

එහිදි විශේෂයෙන් ජූලි 9 වන දා අරගලය තීව්‍ර කිරීමේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව අවධානයට ලක් වූ අතර, අරගල කරුවන්ගේ පාර්ශවය වෙනුවෙන් අදහස් දක්වමින් සර්ව පාක්ෂික අරගලකරුවෝ සංවිධානයේ සභාපති මංජුල සමරසේකර කියා සිටියේ, ජූලි 9 වනදා අරගලය සම්බන්ධයෙන් අරගලකරුවන්ට වඩා විශාල වගකීමක් සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ට හා දේශපාලඥයන්ට ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්