අනුරාධපුර – පුත්තලම මාර්ගයේ 38 කණුව ප්‍රදේශයේ ඇති තවකාලික පාලමක් ගිලාබැසීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

සුළං බලාගාරයකට අවශ්‍ය උපාංග ත්‍රිකුණාමලයේ සිට ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කන්ටේනර් රථයක්
අද (11) එම පාලම මතින් ගමන් කරමින් තිබිය දී එලෙස පාලම කැඩී ගොස් ඇත.

මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වී ඇති අතර
මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඇති වාහන සඳහා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය උපදෙස් දෙයි.

එම මාර්යේ තිබූ ප්‍රධාන පාලම කැඩීගොස් වසර දෙක හමාරක් වී ඇති අතර ඒ වෙනුවට මෙම තවකාලික පාලම සකස් කර ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වීම හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන්නැයි පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව අනුරාධපුර සිට පුත්තලම දෙසට ධාවනය වන වාහන අනුරාධපුර 2 කණුව අසලින් තලාව පොලිස් වසම හරහා ගොස්
තඹුත්තේගම මාර්ගයට පිවිස ඔරලෝසු කණුව අසලින් 27 හන්දිය හරහා පුත්තලම මාර්ගයට පිවිස අනුරාධපුරයට ගමන් කළ හැකිය.

එසේ නොමැති නම් පුත්තලම සිට අනුරාධපුර දෙසට ධාවනය වන වාහන ගලයාය හන්දියෙන් දකුණට හැරී
තලාව නගරයට ගොස් අනුරාධපුර මාර්ගයට පිවිස ගමන් කළ හැකිය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්