22 වන අයවැය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත එළබෙන අගෝස්තු 9 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම අගෝස්තු 10 වනදාට 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්