අද(12) දිනයේ දිවයින පුරා පැය පහක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරිමට අවසර ලබා දී ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සදහන් කළේ දිවා කලයේ පැය තුනයි මිනිත්තු 20ක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැය 1යි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ඇති බවය.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්