ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සේවා යනුවෙන් වෙනම පෝලිම් සදා නොගන්නා ලෙසට උපදෙස් ලැබී ඇති බවට ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය කියා සිටියි.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් ඔවුන් සඳහන් කර සිටින්නේ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත එම දැනුවත් කිරීම සිදු කර ඇති බවය.

එමෙන්ම ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමයේ උප සභාපති කුසුම් සඳනායම මහතා සඳහන් කොට ඇත්තේ, පෙට්‍රල් හා ඩීසල් ලීටර් 6600 ක පමණ ප්‍රමාණයක් එවීම හේතුවෙන් ඉන්ධන පෝලිම්වල ගැටළු ඇති වීම නිසා ලංකා IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බැවින්, එක් පිරවුම්හලකට ඩීසල් හා පෙට්‍රල් ලීටර් 19200 ක් බැගින් එවන මෙන් ලංකා සමාගමේ IOC නිලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි. 

 

Source : එසැණ

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්