රට තුල දැනට උද්ගතව ඇති ආර්තික අ ර්බුදය හමුවේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්, වැඩිහිටි, ආබාධිත සහ වකුගඩු රෝගී දීමනා ලබන පවුල් ඒකක ලක්ෂ 33 ක් සඳහා මැයි සිට ජූලි දක්වා අතිරේක දීමනාවක් ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. 

වර්තමානයේ රට තුළ පවතින ආර්ථික අ ර්බුදය හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත්ව ඇති පුද්ගලයින්ට සහන සැලසීමේ අරමුණින් එම තීරණයට එළඹි බවයි අද පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී  අදහස් දැක්වූ වෙළඳ, සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ සඳහන් කළේ.

සමෘද්ධි දීමනාව ලබන පවුල්වලට අමතරව සමෘද්ධි දීමනාව සඳහා අයදුම්කර ඇති තවත් පවුල් හත්ලක්ෂ 32,000 කට ද එම දීමනාව ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්