මෙරට රජය විසින් පිළිගත හැකි සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාවට නංවන තෙක් නව අරමුදල් ලබා නොදෙන බවට ලෝක බැංකුව විසින් අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමගින් සාකච්ඡා පත්වන අතර, ඔවුන් විසින්ද චීන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මෙරට බලධාරීන් වෙත දන්වා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ලෝක බැංකුව සඳහන් කර සිටින්නේ මෙරට පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ජනතාව මුහුණ දී සිටින තත්වය පිළිබඳව කණගාටු වන බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්