විරෝධතාවයක නිරතව සිටි තවත් පිරිසක් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොල්දූව මං සන්ධිය ආසන්නයේදී පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

විරෝධතාවයේ නිරතව සිටි පිරිස් සදහන් කරන්නේ කතානායකවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයට විරෝධතාවයක් දක්වමින් මෙසේ විරෝධතාවයේ නිරතවන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්