මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව ඇති ගෑස් රැගත් නෞකාව තව දුරටත් ප්‍රමාද වන බවට ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

එළඹෙන 6 හා 8 දෙදින තුළ පැමිණීමට තිබූ එම නෞකාව පවතින කාළගුණික තත්වය හේතුවෙන් බොහෝ දුරට 9 වනදා දක්වා ප්‍රමාද වනු ඇති බවට එම සමාගම විසින් සඳහන් කොට තිබේ.

ලිට්‍රෝ සමාගම හා ලෝක බැංකුව අතර අත්සන් කෙරුණු ගිවිසුමකට අදාළව මෙම ගෑස් තොගය මෙරටට පැමිණීමට නියමිත අතර, ඊට අමතරව එම ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එලඹෙන 11 හා 12 අතර දිනයන් තුළද තවත් ගෑස් තොගයක් රැගත් නෞකාවක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිතය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්