ඇතැම් ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් ජාවාරමක් ලෙස මගී ජනතාවගෙන් මුදල් ලබා ගන්නා බව ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුදිල් ජයරුක් මහතා පවසයි.

එලෙස අත්තනෝමතික ලෙස ගාස්තු අය කිරීම හේතුවෙන් මගී ජනතාව ත්‍රිරෝද රථ භාවිතයෙන් ඈත්වන බව ඔහු කියා සිටී.

මේ වනවිට ජනතාව ත්‍රීරෝද රථය ප්‍රතික්ෂේප කරන මට්ටමට පැමිණ තිබෙන බවත් ඉන්ධන සපයා ගැනීමට නොහැකි නිසා අධික ලෙස අයකර ගැනීම යන පදනම මත ත්‍රීරෝද රථය ගැන කලකිරීමේ තත්ත්වයට පත්වී තිබෙන බවත් ඔහු පවසයි.

පැහැදිලිවම වෘත්තිය ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු මහතා සිය ගමන් මාපකය නිසි ආකාරව සවිකරගෙන එම මුදලට සේවාව ලබා දෙන ලෙසත් අසීරුතා තිබුණත් නියමිත මිල අය කර ගන්නා ලෙසත් ජාවාරම්කරුවන්ට ඉඩ නොදෙන ලෙසත් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්