බංග්ලාදේශය විසින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5 ක මූල්‍ය සහනයක් ඉල්ලා ඇත.

 

මේ පිළිබඳව දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටින්නේ,එරට ගෙවුම් ශේෂයේ හිඟය පියවා ගැනීම හා අයවැය අවශ්‍යතා සඳහා මෙම මූල්‍ය සහය ඉල්ලුම් කර ඇති බවයි.

 

මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන  36.67 ක් වන එරට විදෙස් සංචිත ප්‍රමාණය මීට වසරකට පෙර පැවතියේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 45.5 ක් ලෙසින් වන අතර, විදෙස් සංචිත වල මෙම විශාල පහළ වැටීම බංග්ලාදේශ ආර්ථිකයට  යම් තාක් දුරකට සැලකිය යුතු බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බව ආර්ථික විශේෂඥයන්ගේ මතයයි.

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්