තම අසල්වැසියා වන ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින තත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ඉන්දියාව අද (19) සර්ව පාක්ෂික රැස්වීමක්  කැඳවා තිබේ. 

අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත එම රැස්වීමේදි එරට විදෙස් අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් හා මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාම් විසින් මෙරට තත්වය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම ඊට අමතරව ඉන්දීය විදේශ ලේකම් විනේ මොහාන් ක්වාත්‍රා විසින් මෙරට වර්තමාන තත්වය හා ඒ සඳහා ඉන්දියාව සිදුකර ඇති මැදිහත්වීම් පිළිබඳව වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්