ඉන්දියාවේ පිහිටි සුවිශේෂී නිර්මාණයක් ලෙස සැළකෙන “ටජ් මහල” නැරඹීමේ අවස්ථාව නැවතත් දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින්ට ලබා දීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ.

දිනකට සංචාරකයින් 5,000කට මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ප්‍රවේශපත්‍ නිකුත් කිරීමට  තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.  

එසේ ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගන්නා පුද්ගලයින්ව අවස්ථා දෙකකදී 2,500 බැගින් “ටජ් මහල” නැරඹීමට ඇතුළු කර ගැනීමට නියමිතය.

ඒ අනුව, “ටජ් මහල” සංචාරකයින්ට සම්පූර්ණ ලෙස විවෘත වන්නේ මාස 6කට පසුවය

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු මස වසා දැමිණි.   

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්