ඉරාක විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් එරට පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වී ඇත.

ඉරාකයේ බෑග්ඩෑඩ් අගනුවර අධි ආරක්ෂිත කලාපයේ පිහිටි එරට පාර්ලිමේන්තුව විරෝධතාකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට නතු වූයේ, අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා ශියා අල් සුඩානිගේ නම යෝජනා වීමත් සමග ආරම්භ වූ අරගලයන්හි ප්‍රතිපලයක් ලෙසයි.

ඉරාක පූජක මොක්ටාඩා සදර්ගේ ආධාරකරුවන් විසින් මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වටා පිහිටි ආරක්ෂක වැටවල් බිඳ දමමින් එයට ඇතුළු වූ අතර, ඔවුන් පළවා හැරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ විසින් කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළද, විරෝධතාකරුවන් විසින් එම බාධක බිඳ දමමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වීමට කටයුතු කරන ලදී.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වූ පිරිස ඒ තුළ ගී ගයමින් විනෝද වන ආකාරය වාර්තා කර ඇත.

https://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්