මුහුණු පොත පුරාවටම ඇය මේ දිනවල ජනප්‍රිය වෙන්නේ ඇගේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී ඇය ගත් සුන්දර ඡායා රූපයක් නිසාවෙනි. ඇය නමින් චාමිකා කෞශල්‍යා සුබසිංහ යි.

ඇය නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙසත් කටයුතු කරන බව අපට දැනගන්නට ලැබුනා.

මේ ඇයගේ ජායාරූප කිහිපයක්..

FB IMG 1643356244668

2.

FB IMG 1643356301613

3.

FB IMG 1643356361488

4.

FB IMG 1643356378437

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්