රංගන ශිල්පිනියක් ලෙස කාගෙත් ආදරය දිනූ සචිනි අයෙන්ද්‍රා සමාජ මාධ්‍ය තුළත් අතිශය ජනප්‍රිය කෙනෙක්. තමන්ටම හිමි ව්‍යාපාරයක නියැලෙන ඇය, ඊට අදාළ ඡායාරූප බොහෝමයක ද පෙනී සිටිනවා.

මෙසේ ඇය සමාජ මාධ්‍යයේ පළ කළ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.

1.

2.

3.

4.

5

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්