පසුගියදා හෝමාගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ පැවැත් වූ විවාහ උත්සව දෙකක මනාල යුවළට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබීම නිසා එම උත්සව අවස්ථාවන්ට එක්වූ 350 කට ආසන්න පිරිසක් සිදුකළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලදී 12 දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇත.

පසුව සියලු දෙනා නිරෝධායනයට ලක්කරන්නට සිදුව තිබෙන බවට පාලක මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සඳහන් කරයි.

හෝමාගම සහ පාදුක්ක වටරැක ප්‍රදේශයේ පවත්වා ඇති විවාහ උත්සව දෙකට අමතරව එක් උත්සවයක දෙවැනි ගමන අවස්ථාවක්ද හිතවතුන්ට සංග්‍රහ කරන අවස්ථාවක්ද නිවසක පවත්වා තිබෙන අතර ඉන් එක් උත්සවයක් සඳහා සෞඛ්‍ය අනුමැතිය ලබාගෙන නොමැති බවද වාර්තා වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්