‘මතකද මාව’ ගීතය හරහා අදටද ජනප්‍රියව සිටින මධුංකා නශාලි සමගින් මෙවර අපි කතා බහ කළේමු. නිතරම පෞද්ගලික හා කලා තොරතුරු විමසන නිසාවෙන් මෙවර අපි ඇයගේ අවධානය යොමු කළේ විලාසිතා පිළිබඳව මධුංකාගේ කැමැත්ත සොයා බලන්නටය.

විලාසිතාවලට ඔබේ තියෙන කැමැත්ත කොහොමද කියලා අහපු පැනයට ඇය ලබාදුන්නේ මෙවන් පිළිතුරක්.

විලාසිතා වලට කාන්තාවන් කොහොමත් කැමතී. මමත් මගේම විදියට විලාසිතා කරනවා. ගොඩක් සිම්පල් විදියට තමයි මම විලාසිතා කරන්නේ. කාලෙන් කලේට එන හැම විලාසිතාවක්ම මම භාරගන්නේ නැහැ. මට ගැළපෙනවා කියලා හිතෙන විලාසිතා මම කරනවා.

විලාසිතාවලට ලොකුවට වියදම් කරන්නේ නෑ මම. සාමාන්‍ය විදියට තමයි. හැබැයි ඇදුම් ගන්නේ හොඳට බලලා. වියදම කොහොම වුණත් මම බලන්නේ ගන්න ඇඳුම මට ගැළපෙනවද කියලා.

ගන්න ඇඳුම් ගොඩක් කල් අඳින්නවා සමහර ඇඳුම් තියෙනවා ගත්තා විතරයි තවමත් ඇඳලාවත් නැති ඒවා.

ඇඳුමක් ගනිද්දි මුලින්ම බලන්නේ ලස්සනද? නැත්නම් එහි වටිනාකමද? කියලා අහපු ප්‍රශ්නයට ඇය ලබාදුන්නේ මෙවන් පිළිතුරක්.

මට ගැළපෙනවද කියලා බලලා තමයි මම මුලින්ම බලන්නේ. මගේ විලාසිතාවට ගැළපෙනවා නම් ඒ ඇඳුම මම ගන්නවා මිල කිය වුණත්.

නිතර ඇඳුම් ගන්න යන තැන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. නිතරම ඇදුම් ගන්න යන්නේ ඒ තැන්වලට තමයි මම.

ඇඳුම් ගන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යාලුවෙක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මගේ අක්කලා එක්ක

යාළුවෝ, ගෙදර අය එක්ක විලාසිතා ගැන කතා කරනවා. යාළුවන්ටත් වඩා ගොඩක් වෙලාවට මගේ අක්කලත් එක්ක තමයි. ඒ අයගේ ඇඳුම් මගේ ඇදුම් මාරු කරලා අඳින අවස්ථාත් තියෙනවා ඉතින්.

අඳින්න වැඩියෙන්ම කැමති ඇඳුම ටී ෂර්ට් ඇන්ඩ් ට්‍රවුසර් එක අඳින්න.

ඉතින් ඇයගේ අනාගත කටයුතු සියල්ල සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා යැයි අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්