මේධා ජයරත්න කියන්නේ පුංචි තිරයෙන් නිරන්තරයෙන් ඔබ වෙත සමීප වෙන රංගන ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම සමාජ මාද්ය ඔස්සේ විවිධ පුවත් මවන්නියක්.

පසුගිය දිනක ඇගේ ඉන්ස්ටග්‍රම් පිටුවට නවතම සටහනක් එක්කර තිබුනා.
ඒ ඇගේ වීඩියෝවක් නැරබුම් වාර මිලියන 8ක් පසුකල බව සටහන් කරමිනුයි.

එම සටහන පහතින්

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්