ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ විජිත හේරත් මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇත. ඔහු ඉකුත් අප්‍රේල් 21 වනදා ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති ධූරයට පත්විය.

එසේම ඔහු මින් පෙර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

ලිට්‍රෝ සමාගමේ මීට පෙර සභාපති ලෙස කටයුතු කළ තෙෂාර ජයසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනපති වෙත භාරදීමෙන් පසු එම සමාගමේ සභාපති ධුරය සඳහා මෙලෙස විජිත හේරත් පත්කර තිබුණි.

කෙසේ නමුත් මේ වනවිට විජිත හේරත් ද සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්