2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින ලෙස එම වසරේ දෙවන තැන දිනූ ඇය අයර්ලන්තයේ කේට් ශෙනීඩර් 2020 ලෝක විවාහක රූ රැජිණ ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ලෝක විවාහක රූ රැජිණ ආයතනයෙන් මේ පිලිබඳව සමාජ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ ලෝක විවාහක රූ රැජිණ ලෙස කිරුළ දිනා ගනු ලැබූ කැරොලයින් ජුරි විසින් ස්වේච්ජවෙන්ම සිය කිරුළ අත්හැරීම නිසායි.

තමා විසින් ස්වෙච්ජාවෙන්ම කිරුළ අත්හැරීම සම්බන්ධයෙන් කැරොලයින් ජුරි විසින් ලෝක විවාහක රූ රැජිණ සංවිධානය වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි එම සංවිධාන මණ්ඩලය දැනුම් දී සිටින්නේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්