පරික්ෂාවට ලක් කළ ආනයනික පොල් තෙල්වල පිළිකා කාරක අඩංගු බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් තහවුරු කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න සඳහන් කර සිටිනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ පරික්ෂණ අවසන් වන තෙක් පාරිභෝහික සේවා අධිකාරිය යටතේ රඳවාගෙන තිබූ අදාල තෙල් තොග ඇතුලත් කන්ටේනර් නැවත ප්‍රතිඅපනයනය කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.

මෙම පොල්තෙල් තොගය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සිදුකළ තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාව රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා වෙත භාරදීම සිදුකර තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්