කාත්තාන්කුඩි පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ බලපැවැත්වෙන හුදකලා නීතිය ලබන 18 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කළ බව නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඒ. ලතාකරන් පවසනවා.

එසේම මෙම ප්‍රදේශය ආශ්‍රීතව ඇන්ටිජන් හා පි සි ආර් පරීක්ෂණයන් දිනපතා 100ක් 150 ක් සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් වැඩිදුරටත් පවසනවා.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්