කොවිඩ් ආවදානම මත ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යා හැකි පහසුකම්වලින් සමන්විත ගුවන් තොටුපොළක් ලෙසට  කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ වෙත තත්ත්ව සහතිකය ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ ත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල කවුන්සිලය විසින්.

ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල කවුන්සිලය මෙරට ගුවන්තොටුපල පවිත්‍රතාවය, විෂබීජ හරණය, දුරස්තභාවය, සේවක ආරක්ෂාව, ප්‍රමාණවත් ඉඩපහසුකම්, ගුවන් මගී අවශ්‍යතාවයන් වැනි කරුණු පිළිබද අධ්‍යයනය කර මෙම සහතිකය ලබාදී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අදාළ ප්‍රමිති සහතිකය ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා වෙත ඊයේ(12) පස්වරුවේ පිරිමනමා තිබෙනවා.

ලොව පුරා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ 1200ක් අතරින් ගුවන් තොටුපොළ 197ක් කොරෝනා අවදානම මත ආරක්ෂිත ගුවන් තොටුපොළවල් ලෙස එම කවුන්සියලය මගින් තෝරාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්