සේරුවාවිල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති බව කියන රත්තරන් ඇතුළු ඛණිජ නිධිය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ගවේෂණයක් සිදුකරන ලෙස පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට උපදෙස් දී  තිබෙනවා.

සේවරුවාවිල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙන රත්තරන්, යපස් හා තඹ සහිත ඛණිජ නිධිය සම්බන්ධයෙන් පළමු වරට ගවේෂණයක් සිදුව ඇත්තේ 1970දී බවයි පරිසර අමාත්‍යංශයේ අද (12) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මේ වන විට ලෝකයේ ඛණිජ සම්පත් ගවේෂණය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණය දියුණු වී ඇති බැවින් මෙම සේරුවාවිල නිධිය සම්බන්ධව පුළුල් ගවේෂණයක් සිදුකිරීම වඩා වැදගත් බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්