පල්ලෙබැද්ද , කොස්වැටිය කන්දේ කැල්සයිට් කැනීම් කළ සියලු පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස මීටර් 150 ක් පමණ පළලට හා මීටර් 80 ක් ගැඹුරට කන්ද අභ්‍යන්තරයට කැනීම් කර ඇති බවයි පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශ නිලධාරීන් වැටලීම් කරන අවස්ථාවේදීත් එහි 20කට අධික පිරිසක් කැනීම් කරමින් සිට තිබෙනවා.

මධ්‍ය කඳුකරය ආශ්‍රිතව සිදුවන භූ කම්පනවලට හේතු සෙවීම සඳහා පත් කළ කමිටුවේ නිර්දේශ මත භූ අභ්‍යන්තරයේ සිදු කෙරෙන කැනීම් නැවැත්වීම සඳහා විමර්ශන මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක අතර එහි එක් පියවරක් ලෙස මෙම වැටලීම සිදු කළ බව අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්