පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ තවත් ප්‍රදේශයක් අද(12) පස්වරු 6 සිට හුදකලා ප්‍රදේශයක් බවට පත් කරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

ඒ් අනුව පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ ගගබඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 90 වත්ත ප්‍රදේශය හුදකලා ප්‍රදේශයක් බවට නම් කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්