තවත් යුක්‍රේන සංචාරකයින් 165 දෙනෙක් දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.

ඔවුන් මත්තල ගුවන් තොටුපොළින් මෙරටට පැමිණි බවයි ගුවන් තොටුපොළ අප වාර්තාකරු කියා සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්