කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ ඊයේ හම්බන්තොට කිරින්ද ප්‍රදේශයේ සාකච්ඡාවට සහභාගි වූ අවස්ථාවේදී විරෝධය එල්ල කළා. එම ඇමැතිවරයා එම සංචාරයේ නිරත වුණේ එම ප්‍රදේශය පිහිටි ඛණිජ වැලි නිධියක් ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගම යටතට ගෙන ඉල්මනයිට් කැණීම් කටයුතු කිරීම ගැන සාකච්ඡා කිරීමටයි.

නමුත් එහි පැමිණි පිරිස් සඳහන් කරන ලද්දේ මේ වන විටත් ඉන්දියානු සමාගමක් විසින් වරුවකට රුපියල් 4000 බැගින් මුදල් තමනට ගෙවමින් එහි කැණීම් කටයුතු කරන බවයි. එනිසා තවදුරටත් ඉන්දීය සමාගම සමග ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය බව ඔවුන් එහිදී සඳහන් කර සිටියේ.

කෙසේ නමුත් ඇමති විමල් වීරවංශ ගේ අදහස වූයේ ඉතා වටිනා ඉල්මනයිට් නිධිය විදේශයකට ලබා නොදිය යුතු බවත් රජයේ ආයතනයක් සමග ඉදිරියට කටයුතු වැඩ කර ගෙන යා යුතු බවයි.

වරුවකට ඉහල මුදලක් ගෙවන්නේ ඉතා වටිනා සම්පත් ප‍්‍රමාණයක් ඉන්දීය සමාගම විසින් ගෙන යන නිසා බවද ඇමතිවරයා මෙහිදී පවසා සිටියේ.

නමුත් එහි පිරිස් ඊට එකඟ නොවූ අතර ඇමැතිවරයා පිට වන අවස්ථාවේ ඔහුට “හූ” වකින්ද සංග්‍රහ කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්